Forretningsbetingelser for Fennechosting


Aktuelle forretningsbetingelser gælder ved oprettelse, bestilling og brug af Fennechosting webhotel, med mindre anden skriftlig aftale er indgået med Fennechosting. Vigtige punkter er fremhævet.

Generelle regler

Kundens webhotel vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og kundens betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement per email efter accept af abonnementsaftalen.

Abonnement

Et abonnement betales og gælder for 12 måneder ad gangen. Herefter betales abonnementet for de næste 12 måneder. Der ydes ikke returret på webhotellet. Abonnementet er ikke bindende, men refunderes kan ikke refunderes efter køb. Abonnementet kan altid opsiges direkte i kontrolcenteret af kunden.

Såfremt Fennechosting forhøjer priserne i løbet af abonnements periode, vil kunden ikke blive opkrævetdenne forhøjelse i løbet af kundens igangværende abonnementsperiode. Fennechosting er berettiget til eftereget skøn at opsige et abonnement med 14 dages skriftligt varsel sendt per brev eller email til den af kunden registrerede bopælsadresse og/eller email-adresse mod tilbagebetaling af det af kundenforudbetalte beløb opgjort i forhold til kundens resterende abonnementsperiode. Ved kundens acceptaf forretningsbetingelserne, herunder foretagelse af betaling for første abonnementsperiode ved brugaf betalingskort, anses kunden for at have givet sit udtrykkelige samtykke til, at Fennechosting igangsætterdet nødvendige med henblik på at give kunden adgang til Webhotellet. Som følge heraf er kunden ikke berettiget til at fortryde sin bestilling af et abonnement efter det tidspunkt kunden har accepteret forretningsbetingelserne og foretaget betaling, jf. den danske forbrugeraftalelov §12, stk. 2.

Ophør af abonnement

Efter ophøret af kundens 12 måneders abonnementsperiode har kunden mulighed for at tegne abonnement på nyfor de næste 12 måneder. Kunden vil blive informeret om dette 30 dage før abonnementsperioden udløber.Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, forbeholder Fennechosting sig retten til at slette al data på kundens Webhotel (inkl. databaser og e-mail) 24 timer efter abonnementet udløber.

Betaling

Kunden betaler abonnementet ved brug af mobilepay eller andre betalingsmetoder understøttet af Fennechosting. Fennechosting opkræver ikke betalingskortgebyr ved betaling. Når betalingen (og bestillingen) er gennemført, vil kunden få tilsendt en faktura til den oplyste email-adresse.Alle fakturaer findes også i kontrolcenteret. Firmaer udenfor Danmark kan få fratrukket moms. Kontakt os hvis dette er relevant.

Brug af diskplads

Det er ikke tilladt at bruge webhotellet til lagring af ulovligt og copyrightbeskyttet materiale. Dette indebærer film (eller filmklip), musik, software og billeder. Det er ikke tilladt at have større filer til download, pornografisk materiale, streaming media eller lagring af materiale, der ikke er tiltænkt brug i forbindelse med websider, e-mail eller database.

Fennechosting forbeholder sig retten til at fjerne materiale der i en urimelig grad belaster serverne.Kunden må ikke benytte webhotellet eller Fennechostings servere til at skaffe sig uautoriseretadgang til systemer eller i øvrigt benytte Fennechosting servere på en måde der strider imod gældende dansk lovgivning.Fennechosting tilbyder fri trafik på alle webhoteller. I tilfælde af grov udnyttelse af dette forbeholder Fennechosting sigretten til at lægge en begrænsning på Kundens trafik/båndbredde. Kunden er selv ansvarlig for at Kundens data på Webhotelletikke krænker tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt for kunden at videresælge Fennechostings tjeneste(r) i form af webhotel, filhosting, billedhosting, m.m.. Fennechosting forbeholder sig retten til at ophæve kundens webhotel ved gentaget misbrug eller overforbrug.

Ophævelse

Fennechosting forbeholder sig retten til at ophæve kundens webhotel hvis det strider mod forretningsbetingelserne.Dette vil kun ske efter at kunden er blevet advaret om brud på forretningsbetingelser. Advarslen sker per email til den af kunden registrerede email-adresse. Fennechosting fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med ophævelsen af kundens webhotel, herunder direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og retablering af data.

Driftssikkerhed

Fennechosting forbeholder sig retten til at begrænse eller indskrænke adgangen til et Webhotel eller omfanget af deydelser, som indgår i et abonnement i det omfang Fennechosting anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

Skulle der forekomme planlagt nedetid på webhotel ved fx server flytning/opgradering, eller ved software-installation vil kunden blive informeret om dette før påbegyndelsen.

Backup

Fennechosting foretager under normale forhold løbende backup af alt materiale der ligger på Fennechostings servere for at minimere skaderne i tilfælde af et mekanisk nedbrud. Dog er Fennechosting er ikke forpligtet til at foretage backup af det materiale (og software), der ligger på Fennechostings servere (inkl. e-mails) og opfordrer kunden til også selv at sikre en backup af sine data.

Kundeinformationer

Ved oprettelse af et webhotel vil Fennechosting registrere kundeoplysninger i Fennechostings kundedatabase. Fennechosting behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Det betyder at Fennechosting på ingen måde vil videregive personoplysninger til en 3. part af nogen form.Hermed forpligter kunden sig til at meddele og opdatere Kundens adresse- og personinformation hvis der sker ændringer. Fennechosting forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til kundens lagrede data, i det omfang dette efter Fennechostings bedste skøn er nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Fennechosting og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt. Det er kundens ansvar at sikre at de angivne oplysninger er korrekte.

Ansvar

Kundens brug af sit webhotel sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Fennechosting påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via internettet. Fennechosting fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med abonnementet eller ophævelsen heraf, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel eller Fennechostings ydelser. Fennechosting fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter til retablering af data.

Ændring af forretningsbetingelserne

Fennechosting er berettiget til at ændre forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.

Support

Teknisk support kan kontaktes på email-adressen support@fennechosting.dk. Kunder kan desuden kontakte kundeservice via tickets og email. Al support over email og tickets er gratis. Fennechosting tilbyder telefonisk support men se venligst raterne for dette.

Fennechosting 26. Oktober 2018.

Fennechosting © 2018 Alle rettigheder forbeholdes | Forside